S námi se vyplatí přemýšlet zeleně

U nás v KTP již dnes myslíme na zítřek. Trvalá udržitelnost je jednou z našich vedoucích myšlenek, které s námi v KTP rodině budou už navždy. Začalo to nápadem zabývajícím se opětovným průmyslovým využitím odpadů v oblasti plastů na konci osmdesátých let minulého století.

Z lásky k životnímu prostředí

Dnes, o téměř 30 let později, následujeme naši myšlenku trvale udržitelné logistiky. Recyklace je v době hrozícího nedostatku surovin důležitější než kdykoliv předtím. Tento fakt nás tak podporuje v pokračování výroby chytrých transportních obalů z kvalitních recyklovatelných materiálů. V KTP máme velmi vysoké nároky na kvalitu. Z tohoto důvodů jsou naše obaly testovány při teplotách od -20 °C bis do + 50 °C. Tím obaly poukazují nejen na dobrou ekologickou bilanci, nýbrž také přesvědčí svou vysokou kvalitou a dlouhou životností.

Naše suroviny

Zásadní rozdíl oproti konkurenci je ve směsi surovin. Naše produkty jsou vyráběny z různorodých surovin. Podobně jako to mají kuchaři, i u nás je kladen důraz na vysoce kvalitní suroviny. Z toho důvodu máme velmi přísné požadavky na naše dodavatele. Interní kontrola surovin je také samozřejmostí. K výrobě našich inovativních transportních obalů používáme následující suroviny:

LD-PE (Low Density Polyethylene) a HD-PE (High Density Polyethylene)

LD-PE a HD-PE se řadí k polyoefinům. Tyto obě suroviny se skládají pouze z vody a uhlíku. Proto je ekologická bilance těchto surovin velmi dobrá a podle použitelnosti následuje i vysoké energetické využití.

Ve výrobě našich obalů nasazujeme velmi kvalitní, recyklovatený LD-PE a HD-PE, jakožto aglomerát a regranulát. Díky směsi těchto dvou polymerů je možné pracovat s vlastnostmi hotových výrobků pro naše individuální účely. Vysoká odolnost vůči působení kyselin, louhu a dalších chemikálií je dalším plus bodem těchto surovin.

Ekologické transporty díky chytrým vícecestným obalům S námi zůstáváte v „zeleném“

Naše inovativní vícecestné transportní obaly jsou chytrými proto, že jsou skladatelné, a tím může být Váš objem transportu prázdných obalů redukován až o 80%. Méně transportů prázdných obalů znamená méně CO² splodin a z toho plynoucí minimální dopad na životní prostředí. Naším nápadem KTP ECO transportu Vám pomáháme ušetřit náklady a naplnit zodpovědnost Vaší firmy vůči celé společnosti v oblasti ekologie.

Náš recyklační proces

Všechny naše produkty jsou 100% recyklovatelné. Ve chvíli, kdy je obal na konci svého životního cyklu, vyvstává možnost nám ho vrátit zpět. Vrácené výrobky jsou poté interně v rámci několika kroků rozdrceny a zpracovány tak, aby na konci mohly opět vstoupit do výrobního procesu.